Në çfarë moshe e kanë humbur vir gjërinë vajzat shqiptare? Përgjigjet do ju lënë pa fjalë..

Në çfarë moshe e kanë humbur vir gjërinë vajzat shqiptare? Përgjigjet do ju lënë pa fjalë..

Fjalë.Vir gjëria mbetet një temë mjaft e diskutueshme në shoqëri dhe në vendin tonë konsiderohet ende si një temë tabu.Mirëpo, duket se vende të tjera, e kanë tejkaluar këtë problem.Rasti më konkret në Amerikë, ku duket se vajzat apo djemtë nuk e kanë fare problem të tregojnë moshën e humbjes së vi.rgj ërisë Sht ypni ne rek la men me po shte dhe pritni 5sek qe te shfaqet video