Ngjarja e pesëfishtë në Gjilan, mjeku paralajmron 70% e policëve janë të smuar mental

Prokuroria Themelorë në Gjilan është duke shqyrtuar të gjitha informatat që kanë të bëjnë me posedimin e ar.mës zyrtare, edhe pse informatat e siguruara tregojnë për ar mën e cila i ishte ndaluar zyrtares policore qysh para disa muajve. Nuk dihet se si ar ma e njëjtë ka përfunduar sërish në doren e polices.
Burimet zyrtare të Insajderit nga Prokuroria Themelore në Gjilan, njoftojnë se tashmë kanë filluar het.imet edhe ndaj të gjitha policëve që kanë prob.leme të tilla shëndetësore, por që vazhdojnë të jenë aktiv në Polici ja dhe pamjet shtyp me posht dhe shikoni: