Njihuni me çikën shqiptare nga Kosova, që ka arritur atë që se kanë arritur as burrat e mëdhenj në Amerikë: Bija jonë!

Shqiptarja nga Kosova, Valdete Mehanja ka një histori jete të jas.htëzakonshme. Familja e saj u bë refugjate lu.fte gjatë ko nfliktit në Kosovë dhe përfunduan në kampet e re fugjatëve në Gjermani.

Pas çl irimit u kthyen në atdhe, por përvoja i kishte lënë një përshtypje të jashtëzakonshme Valdetes e cila vendosi të angazhohej për të kontribuar për njerëz e popuj të tjerë që kalonin vu ajtje të ngjashme.

Ajo u angazhua si vullnetare e ‘OKB-së në zona konfliktesh me refugjatë’.