Norvegjezi dje g Kur’anin në mes të sheshit, të rinjtë e su lmojnë bru talisht (Video)

Norvegjezi dje g Kur’anin në mes të sheshit, të rinjtë e su lmojnë bru talisht (Video)

Gjatë një pro teste anti-islame nga një grup eks tremistësh anti-islamik (SIAN) në Norvegji, pro testa ka deg jeneruar deri në pikën kur iu vendos zj arri një kopjeje Kur’ani, librit të shenjtë të myslimanëve në mbarë botën.Kreu i grupit eks tremist ‘Stop Islamization of Norway’ (SIAN), Lars Thorsen, dog ji librin e shenjtë të myslimanëve, Kur’anin gjatë një pro teste anit-islame në qytetin e Kristiansandit shtype rekl,am dhe shiko vide,on ja dhe video: