Nuk ndalën ndihmat! Edhe ai i jep 1 milion për Shqipërinë (Video)

Kroacia do të dërgojë në Shqipëri ndi hma humanitare me vlerë një milion kuna (rreth 134.000 euro) për të ndihmuar në zbutjen e pasojave të tër meteve që god itën vendin, vendosi dje qeveria kroate.“Pas vendimit tonë të dy ditëve më parë për të dërguar në Shqipëri anëtarët e një ekipi të ndërhyrjes së Mbr ojtjes Civ ile, të ngarkuar me operacionet e kër kimit dhe shpëtimit.”Kroacia do të dërgojë tenda ja dhe video shtype rekl,am dhe shiko vide,on: