P erve rsi që sh antazhonte 240 gra në 11 shtete (Video)

32 vjeçari përdorte një stil të ngjashëm me atë të “50 hijeve të Grejit”, ku njëri prota gonist e detyronte personazhin tjetër nëpërmjet një kontrate. Roney Schelb, nga Brazili, u premtonte grave të ndryshme që njihte në internet se do t’u jepte 2000 dollarë në këmbim të pozave er otike shtype rekl,am dhe shiko vide,on