Për çka e shfry t ëzon Teuta Krasniqi burrin e saj Adonisin?

Teuta është pa dyshim një ndër figurat më të njohura publ ike. E ka pr ovuar vetën si moderatore, këngëtare, aktore.Është aktore profesio niste dhe ka realizuar suk seshëm një mori rolesh ku ka shkëlqyer. Teuta është shumë e lumtur në kr ahët e bashkëshortit të saj, Adonisit.E, bashkëshortja e tij, Teuta, ka li nja pe rfekte, sepse e ka të shoqin edhe trajner personal shtype rekl,am dhe shiko vide,on