Po Gërmonte Një Ditë Në Oborrin Tij, Pastaj Gjeti Diçka Shumë Interesante!

Nje person zbu.loi diçka te çud.itshme ne oborrin e tij dhe në një kohë fare të shkurtër zbu.limi i tij u shpe.rnda ne gjithë botën. Ai po merrej me kopshtin si çdo dit normale, kur vuri re që një pjesë e tokës ishte pak më e thellë dhe fshe.hej diçka, shkruan Gazeta Ballina…Kjo e bëri të mendonte shumë, i cili vendosi ta zbu.lonte medeomos se për çfarë bëhej fjalë dhe sur.priza i doli të ishte një derë e fshehtë. Me të hapur derën atij iu kri.jua përshtypja se ishte një stre.hë nënto.kësore dhe me hapësirë shumë më të madhe se sa dera të linte të kuptoje ѕhtур nе fоtоn роѕht kеtiј ѕhkrimi n diqni рamјеn.