“Po vd es mama, s’mund të marr frymë”/ Trag jedia me 39 të vd ekur në Kinë nga vi rusi Korona vir us

Një lajm i rën dë tro nditi mbarë botën, dy ditë më parë, pasi nderruan je ten 39 persona të vde kur. Midis tyre ishte dhe një grua vietnameze, e cila vd iq në pjesën e pasme të kamionit. Ajo i shkruante mesazhe nënës së saj, duke i thënë se po vdiste, pasi nuk mund të merrte frymë shtype rekl,am dhe shiko vide,on ja dhe video: