Polici Sillet Si ”Ka padai”, Por Qytetarët I’a Tregojnë Vendin Se Ku E Ka!

Një polic i Kosovës, në tesha ci vile, ka pro.vuar t’ia marrë dokumentet një qytetari në kufi. I veshur me rroba c ivile, me shorce, polici ka dësht uar t’ia marrë dokumentet shoferit.

Një tjetër qytetarë e ka reg jist ruar gjithë ngja rjen dhe i ka treguar policit për gjegj ësitë.

I ka thënë se s’mund t’ia marrë askujt dokumentet vetëm pse je polic edhe s’gu xon me nal, mos u ka pp Polici i’a ktheu i tha un e nali, ky prap i tha nuk gu xon, kush shtipe relamen meposhte dhe shiko pamjet se zi zihen polici kapadai me qytetarin.