Pse po dridhen tokat e Shqiptarisë?! Ja çka thotë Hoxhë Fatmir Latifaj (Video)

Në të vërtetë, ajeti vjen si një përmbyllje e një konteksti kur’anor, ku Allahu i Madhëruar e rrëfen ngjarjen e një grupi njerëzish nga populli i pejgamberit Salih a.s., të cilët e kishin përjetuar tërmetin gjatë natës, për shkak të arro gancës ndaj shpalljes dhe të Dërguarit të Allahut. Grupi, që nuk i besoi thirrjes së Salihut a.s., tregoi kryeneçësi dhe nën çmim ba nal ndaj shpalljes së Allahut. Si pasojë e kësaj, ata u go ditën me një tërmet të fuqishëm me p’oshtë n’diqni pamjet.