Rrëfimi i çiftit nga Lipjani që ishin në muajin e mjaltit kur ndodhi tërmeti në Durrës

Ata që shpë tuan tërmetin do ta kujtojnë të lidhur me plot rrë fime nga më të ndryshmet. Një dhe shumë i veçantë ka të bëjë me dy të sapomartuar nga Lipjani, që ishin të vendosur në hotel në Durrës për muajin e tyre të mjaltit.
“Rreth orës dy e kam ndje unë se është dri dh toka. Në momentin që i vendosëm këmbët në tokë, është shemb muri”, janë rrëfyer çifti me p’oshtë n’diqni videjon.