Shkonin me grip, mjeku i shtrinte dhe pastaj i bënte diçka që këto gra sot po “çm.enden”

Kjo që do t’ju rrëf ejmë duket si një histori e pab esueshme, por faktikisht ka ndodhur dhe ngjarja është kthyer në lajmin e ditës, sepse fajtori i dys huar përfundoi në arr est shtëpiak disa orë më parë.

Për çfarë po flasim? Një mjek në Alba të Italisë ak uzohet se ka përdorur hi.pnozën për të përfituar nga pacientët e tij.

Por le të shkojmë hap pas hapi për të rindërtuar gjithçka që ka ndodhur.

Protagonisti është një mjek familjar 56-vjeçar, M. V. S. i ak uzuar për ab uzim me pacientët e tij.

Faktet kthehen në periudhën midis 2017 dhe 2019. Mjeku përdori hipnozën për t’i bërë gratë të binin në gjumë në studion e tij dhe më pas i pr ekte kudo, madje edhe në zona in time.

E gjitha filloi me den oncimin e njëres nga pacientët e tij.

Gruaja (emri i të cilës nuk publikohet për çështje të privatësisë) kishte shkuar tek mjeku duke u an kuar për një të ftohur (shenja griale) që kurrë nuk dukej se po i kalonte.

Mjeku i kishte dhënë në recetë disa pilula dhe spray-t dhe pastaj, pasi nuk kishte përmirësime, ai kishte sugjeruar hipnozën.

Gruaja tha: “Ai ishte mjeku im. I besoja atij. Çfarë tjetër mund të bëja? Ai më pr eku. U habita. Nuk mund ta kontrolloja trupin tim. Por më kujtohet gjithçka që bëri”.

Mjeku e kishte prekur dhe abu zuar duke mos e ditur se diçka kishte shkuar k eq në hipnozë dhe se gruaja nuk ishte plotësisht e pavetëdijshme.

Gruaja shkoi në polici dhe e de noncoi atë. Dhe pas den oncimit të saj, filloi një hetim që i bëri agjentët të zbulonin histori të tjera si të gruas në fjalë.

Në të vërtetë, gra të tjera kanë raportuar se janë hipn.otizuar (pasi donin të trajtonin gripin) dhe se ishin zgjuar shtrirë në shtratin e mjekut dhe me rroba të çrregullta.

Por nuk mbanin mend dot më shumë detaje.

Hipnoza me ta kishte funksionuar më mirë, por ata ende kishin dyshime ndaj rrobave të çrregullta.

Pak ditë më parë, arre stimii mjekut u bë në bazë të një urdhri nga gjykata e Astit.

Mjeku është tani nën mbikqyrrjen e forcave të rendit dhe nuk us.htron më aktivitet pasi ai humbi plotësisht besimin tek të gjithë.

Ky i fundit do t’i duhet të përgjigjet para gjyk atësit për veprimet e tij që po bëjnë xhiron e rrjetit duke marrë komente negative për sjelljen e pazakontë të një mjeku.