Shoqeria S.ekrete e Shqipërisë, pse Enver Hoxha, Fatos Nano e Edi Rama nuk u pranuan në Illumin.atin, sek.retet që mbahen të fsh.ehura

Dy vjet e gjysmë më parë, kur zbriti nga shkallët e “Boeing 737 8F2” në “Airoport Rinas” ai e kishte të qartë se cili ishte synimi i tij i afërt. Donte ta bënte të njohur “kodin e fshehtë” që mbante brenda vetes dhe një pjesë të sekreteve e mistereve që i ishin dhënë në besim. Askush nuk e ndiqte si të dyshimtë dhe rreziku që të vihej nën pranga si anëtar i një shoqërie të fshehtë, nuk ekzistonte më. Kohët kishin ndryshuar ekstremisht. Por realiteti i ri, fillimisht, nuk dukej fort premtues në vendin e lindjes sht1pe rek1am dhe sh1ko v1deon: