Sk ema që përdoret gjerësisht nga personat e botës së kr i mit…Lidhja mes Ndojit dhe “Rrumit”: Gruaja e prokurorit, avokate në gjyqin…

Ditën e sotme gjykata për K rimet e R ënda ka dhanë masën “ar r est me bu rg” për Redjan Rrajën, i cili ak uzohet se është një nga a torët e atenta tit ku mbetën të pl agosur prokurorit Arjan Ndoja, miku i tij, Aleksandër Laho dhe Andi Maloku, shoferi i prokurorit.Ndërkohë, hetimet kanë vijuar për zbulimin e lidhjes së prokurorit me Aleksandër Laho, i dyshuar për një sërë ngja.rjesh kr.imi.nale në vend shtype rekl,am dhe shiko vide,on: