Studentja rr ëfen te ntat ivën për p ërd hunim në Elbasan: Mbrapa pemëve, më kapi për f yti e më rr ëzoi përtokë… (VD)

Një e re, nga Shkodra që prej vitesh jetonte në Itali ka de non cuar se tre persona kanë te nt uar që ta pë rdhun ojnë. Rovena Zekaj është rikthyer në Shqipëri, më konkretisht në Elbasan, nëpërmjet programin e shkëmbimit të studentëve Erasmus ja dhe video shtype rekl,am dhe shiko vide,on: