Të bëni da shuri kur jeni me “ato”?! Befason mjekja: Ja se çfarë mund t’ju ndodhë

Secili bën zgjedhjet e tij në lidhje me pref erencat e të bërit dashuri, por kohët e fundit po qar kullon një dilemë e madhe rreth kësaj teme.

Kjo dilemë lidhet me fa ktin nëse duhet bërë dashuri kur femra është me “ato” apo jo. Nga shumë son dazhe të kryera, afro 45% e femrave kanë dekl aruar se nuk pëlqejnë ta bëjnë atë veprim në ato ditë.Por, ajo që ka ma hnitur më shumë është fakti se 55% e tyre janë përgjigjur se nuk e kanë aspak pro.blem të bëjnë dashuri kur janë me “ato” dhe ky fakt nuk u shkakton asnjë be.zdi.

Duke vlerësuar fa ktin se shumica e të ank etuarave është përgjigjur “PRO” bërjes së dashurisë kur femra është në ato ditë, një nga mjeket më të njohura ka vendosur të “th.yejë” heshtjen dhe ka dhënë mendimin e saj rreth kësaj çështjeje.“Kam lexuar se shumica e femrave që pëlqejnë të bëjnë dashuri kur janë me “ato” e pref erojnë pasi shka kton më shumë lub rifikim”, thotë mjekja.