Të Zhve ndosur Nga Vendi Pas Tër metit, Vjen Lajmi I Madh Nga Kosova Për Fëmijët E Ardhur Nga Shqipëria

Të Zhve ndosur Nga Vendi Pas Tër metit, Vjen Lajmi I Madh Nga Kosova Për Fëmijët E Ardhur Nga Shqipëria

7 familje nga Durrësi pa mjete identi fikimi e kon trolle kanë kaluar kufirin Morinë- Vermicë natën e 28 nëntorit.Por, pas akomo dimit në një nga motelet në periferi të Prishtinës, ata janë marrë në pyetje nga autoritetet e vendit me qëllim të identi fikimit të të gjithë qytetarëve që erdhën në Kosovë për të shpëtuar nga ndonjë rrez ik tjetër i mundshëm nga tërmetet.Atyre u është ofruar ndihmë jo vetëm nga organizatat joqev eritare por edhe nga mjekët e psikologët.Përveç këtyre, drejtoria komunale e arsimit në Prishtinë ka marrë informacionet për të gjithë fëmijët që me familjet e tyre janë vendosur në Prishtinë që të vijojnë mësimin në shkollat më të afërta deri në kthimin e tyre në Shqipëri. Shtyp ne rek lame dhe lexo lajmin e plote.