Trump ka një ofertë serioze për Serbinë nëse kjo e fundit e njeh Kosovën

Trump ka një ofertë serioze për Serbinë nëse kjo e fundit e njeh Kosovën

Amerika thuhet t’i kenë kërkuar Serbisë të njohë pavarësinë e Kosovës, dhe si kth.im të sjellë kompanitë më të mëdha në botë për të investuar në Beograd. Sipas mediave serbe, pav.arësisht kësaj Beogradi tashmë ka he.dhur poshtë këtë of.ertë, shkruan Tanjug.Gjithashtu u theksua se i dër.guari Spe.cial i Amerikës për Kosovën, Richard Grenell kohët e fundit udh.ëzoi që Beogradi dhe Prishtina të arrijnë një marr.ëveshje për njohje rec.iproke, dhe se të njëjtit do të përf.itojnë ekon.omikisht me p’oshtë n’diqni deklaraten e tij.