TU,RP… Shiko cka bëjn Vajzat e Gji,mnazit në shk,ollë Shiko Pamjet…

TURP… Shiko cka bëjn Vajzat e Gjimnazit në orën e muzikës. Ora e muzikës në këtë klasë nuk shkoi ashtu sic zhvillohet normalisht nëpër klasët tjera. Pasi mësuesi i muzikës lëshoi radion një nga nxënëset u ngrit në këmbë dhe filloi të bëjë në kërcim shumë provokues edhe atë para gjithë klasës e sidomos para profesorit… ……shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn