VIDEO EKSLUZIVE / Rr ihen pas debatit në studion e RTK-së avokati Tomë Gashi me përfaqësuesin e PSD-së

Pas debatit në studion e RTK 1, dy nga pjesëmarrësit, Tomë Gashi dhe Nol Nushi, u nd eshën fi zikisht me njëri-tjetrin, pas a kuzave të ndërsjellta që hodhën mes vete gjatë debatit.

Ngjarja ndodhi brenda në studio, pas mbylljes së siglës së emisionit të moderuar nga gazetari Ritvan Berisha SHT1PE REK1AM DHE SH1KO V1DEON: