Vjen R eagimi I Amerikës Pasi Rusia Armatosi Serbinë, Ja Çka Paralajmëron

Vjen R eagimi I Amerikës Pasi Rusia Armatosi Serbinë, Ja Çka Paralajmëron

Gjatë javës pajisje të r.ënda u.shtarake ishin testuar nga ushtarakë rusë e serbë. Serbia është pajisur nga Rusia me s.istem a.jror të mbrojtjes p.ancer që ka rr.eze të mesme veprimi, ndërsa ka shfaqur interesim që të blejë edhe s.istemin e m.brojtjes r.aketore S-400. E gjithë kjo n.gjarje ishte përcjellë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje u p.aralajmërua edhe rr.ezik i vendosjes së s.anksioneve të posaçme me p’oshtë shihni pamjet….shtyp ne rek lamen me poshte dhe lexoni te plote kete artikull.