Vulin “Godet“ Shqiptarët E Kosovës, Ja Çka I Paralajmëron Me Ligj L’ufte!

Aleksandar Vulin ka thënë se së shpejti në parlamentin serb do të paraqitet një str.ategji mbr.ojtëse, e cila do të për.fshijë, ndër të tjera, një dis.pozitë që, duke kër.cënuar sig.urinë e popullit serb, kudo ku ai jeton, rez.ikohet dhe si.guria e Serbisë auto.matikisht.Ky ligj i paralajmëruar, përbën një sinjal “lu.fte” të Beogradit me Kosovën, ku politika zyrtare serbe i më.shon fo.rt tezës se serbët e Kosovës ndihen të k.ërcënuar ….per me shum shtyp ne rek lamen me poshte dhe lexoni te plote kete artikull nuk do te zhgenje heni