Wiliam Woker: Kosovarët janë populli më i mirë qe kam takuar, por politikanët janë “fëlliqësira”

Miku i madh i shqiptarëve e ish diplomati amerikan, William Walker, është shprehur i zhg.ënjyer me gjen.djen aktuale në Kosovë. Walker vlerësoi që gjërat nuk janë duke ndryshuar përderisa theksoi nevojën për një gjeneratë të re të udhëheqësve politik. “Aktualisht klasa politike që udhëheq vendin ka dalë nga l.ufta, përderisa tani është koha që ky shtet të ketë një gjen.eratë të re të udhëheqësve politik” me p’oshtë shihni deklaraten e tij.