Zbardhet ek spertiza e vr asjes së Andi Zylyfit: Mori 27 plu mba, ndodhej në lokal kur u q ëllua

Zbardhet ek spertiza e vr asjes së Andi Zylyfit: Mori 27 plu mba, ndodhej në lokal kur u q ëllua

Është zbardhur eksp ertiza e ate ntatit në Peqin, ku mbeti i vde kur Andi Zylyfi. Sipas ekspertizës vik tima është që lluar me 27 pl umba dhe në momentin që është ekz ekutuar ka qenë në lokal.

26-vjeçari Andi Zylyfi u v ra një natë më parë me bre shëri plu mbash në afërsi të fshatit Përparim në Peqin.

Gjithashtu i pla gosur mbeti shoku i tij, Ardit Uruçi, i cili mori një p umb në kokë dhe disa në këmbë ja dhe video shtype rekl,am dhe shikojeni: